Edukacija o uporabi e-učionica

Još jedno usavršavanje nastavnika kako bi se održao interes, zadržao početni entuzijazam i izbjeglo „zasićenje starim aktivnostima rada". 

 Učionica budućnosti jest projekt iniciran uz potporu Vlade HNŽ-e i Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa s ciljem stvaranja školskog e-okruženja, tj. digitalnog sazrijevanja škola putem uvođenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u nastavu i u izvannastavne aktivnosti. Vizija projekta je da što više škola postane inovativni sudionik u oblikovanju budućnosti učenja te da se kroz novo iskustvo nastave ohrabre nastavnici i učenici kako bi se što više uključili u stvaranje nove dimenzije obrazovanja u kojemu suvremena obrazovna tehnologija pruža individualizirane alate koji omogućavaju kvalitetniji pristup učeniku i pripremu mladih za ulazak u

svijet iznimne konkurentnosti i izazovnog tržišta rada. Projekt omogućava izvođenje interaktivne nastave, korištenje nastavnih materijala u elektroničkom formatu (e-udžbenici, prezentacije, animacije, video-filmovi), provođenje dinamičkih testova i kvizova znanja, praćenje aktivnosti pojedinog učenika, prikupljanje i analiza aktivnosti i rezultata ispita pojedinog učenika, međusobne komunikacije između nastavnika i učenika. Implementacija projekta obuhvaća mrežnu i bežičnu infrastrukturu za povezivanje pojedinih komponenti rješenja, pametnu ploču,tablet računala, softversko rješenje pametne učionice te elektronički nastavni sadržaj, kao i edukaciju i trening nastavnika koji će izvoditi nastavu u „Učionici
budućnosti".

 

 

 

Joomla! Debug konzola

Sesija

Informacije profila

Korištenje Memorije

Upiti baze podataka